น้อมรำลึกถึงคุณูปการต่อแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
โครงการหลวงปู่พาชมถ้ำไก่หล่น ณ บ้านหนองกระทุ่ม ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์