วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561
หลวงปู่พุทธะอิสระ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล
สรงน้ำสรีระสังขารพระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม
ฟังสวดพระอภิธรรม และแสดงธรรม
ณ สำนักสงฆ์เขมาภิรโต บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี