หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะสงฆ์บิณฑบาตรในพรรษา
เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม 2560
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะสงฆ์บิณฑบาตรในพรรษา
เมื่อ วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2560
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะสงฆ์บิณฑบาตในพรรษา
เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะสงฆ์บิณฑบาตในพรรษา
เมื่อ วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2560
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)