รวมคลิปวีดีโอโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุและสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ. กำแพงแสน นครปฐม วันที่ ๒๖ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐