ถ่ายทอดสด หลวงปู่พุทธะอิสระ เทศน์สอนนาค และพิธีมอบผ้าไตร
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม