หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงบ่าย
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมนำปฏิบัติ ช่วงบ่าย
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมนำปฏิบัติ ช่วงบ่าย
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมนำปฏิบัติ ช่วงบ่าย
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม ช่วงบ่าย
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมนำปฏิบัติ ช่วงบ่าย
เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม