ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเพื่อเป็นกุศล แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์
และบำเพ็ญกุศลแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการบวชเนกขัมมะวันวิสาขาบูชา
วันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก 

รับสมัครบวชพระ เณร (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
อยู่วัดตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมงานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

กำหนดการ

  • เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ มหาสมัยสูตรและมงคล ๓๘ ประการ
  • เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
  • เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ – วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

หลวงปู่พุทธะ​อิสระ​เชิญชวนมาร่วมกิจกรรม

เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทย
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น.เริ่มเลี้ยงอาหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย แด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมนต์บทธัมมนิยาม และทอดผ้าบังสกุลน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวง พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แก่คณะสงฆ์วัดอ้อน้อยทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมปฎิบัติจิตภาวนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. แจกมหาทาน ๙๙๙ ครอบครัวแล้วร่วมกันน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวง พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

*หมายเหตุ*
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
ผู้ร่วมพิธีแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ – ๓