ขอเชิญร่วมชมคลิปวีดีโอพิธีการสวดมาติกา บังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องโถง อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2560

เดินทางมาถึง เริ่มพิธี:
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1749562922029816/

ช่วงพิธีการ: https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1749571305362311/

เสร็จพิธี ออกเดินไปช่วยพี่่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ต่อ:
ทางhttps://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1749598982026210/