วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เสร็จภารกิจจากพิธีการสวดมาติกา บังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หลวงปู่พุทธะอิสระก็ตีเครื่องบินเพื่อเดินทางไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ต่อโดยทันที

จุดนัดพบแรกกองบิน7 จ.สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1749977671988341/

ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ต.เขาหัวควาย
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1750056471980461/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1750068168645958/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1750122835307158/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1750159635303478/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1750176491968459/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1750195925299849/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1750269935292448/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1751266298526145/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1751293478523427/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1751309121855196/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1751317235187718/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1751325028520272/