วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ตรัง
หลังจากที่กลับจากลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-21 มกราคม 2560
พักวันจันทร์ 1 วัน แล้ววันอังคารก็เริ่มลงพื้นที่ช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยต่อ

จุดนัดพบแรก หมู่9 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752184821767626/

https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752263431759765/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752291335090308/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752315051754603/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752344441751664/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752349965084445/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752376355081806/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752387665080675/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752415415077900/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752429998409775/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752437588409016/

ต.บางรัก อ.ดอนสมิง จ.ตรัง
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752437821742326/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752450608407714/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752453768407398/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752491048403670/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752492921736816/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1752960735023368/