วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
บรรยากาศภายในเต็นท์หมายเลข 9 ของหลวงปู่แห่งใหม่ ณ.กองสลากเก่า
เมนูอร่อย
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1757137604605681/
https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1757256261260482/