วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ พระอุโบสถกลางน้ำ
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1881177622201678/

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
หลวงปู่พุทธะอิสระบิณฑบาตในพรรษา 
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1881432412176199/

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560