อัลบัมภาพ

นิมนต์พระสงฆ์ ๑๙ รูป สวดมาติกาบังสุกุลถวายพ่อหลวงในวันออกทุกข์ และเจริญมนต์พระปริตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อแผ่นดินไทย รวมทั้งถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง