วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์ เย็น
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

See on Facebook