วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น