กิจกรรมงานวันดอกไม้บาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ หน้าอาคารพระนาคปรก วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

See on Facebook

บรรยากาศวันเตรียมงานวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

กำหนดการ
๐๖.๐๐ น. การเปิดเวทีงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. เปิดลงทะเบียน
- การเล่นเกมส์
- การประกวดเล่าเรื่อง “ในหลวงของฉัน”
- การแสดงประกอบเพลง “ใต้ร่มพระบารมี”
โดย ด.ญ.ชวิศา ใจอุ่น
- การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
๑๑.๓๐ น. การแสดงละเล่นพื้นบ้าน
๑๒.๐๐ น. ปิดการลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น. วงดนตรีประสานเสียง “สานใจคอรัส”
๑๕.๐๐ น. การแสดงศิลปะการต่อสู้ ทีมไทอชิระ
โดย ครูแหลม ศักย์ภูริ จูฑะพงศ์ธรรม
- รำดาบ
- ควงพลอง และ ธง
- การแสดงฟันดาบไทยโบราณ
- การแสดงมวยโบราณ
๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดงาน “วันดอกไม้บาน” ประจำปี ๒๕๖๑
๑๖.๓๐ น. การแสดงธรรม และมอบของขวัญ
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ