คลิปจากการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค รายการ "หยิบมาเล่า"
ณ บริเวณวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

เรื่อง อบรมฝึกเขียน "อักษรจิตขั้นที่ 1"
31 สิงหาคม 2559   เวลา 14.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1665847043734738/

เรื่อง อบรมฝึกเขียน "อักษรจิตขั้นที่ 2"
1 กันยายน 2559   เวลา 14.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1666497757003000/