รวมคลิปการอบรมวิถีจิตวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค

เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 04.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1676133499372759/

อบรมวิถีจิต ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
ช่วงเช้า https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1676251989360910/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 1
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1676327256020050/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 2
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1676425669343542/