รวมคลิปการอบรมวิถีจิต ครั้งที่ 9
โดยหลวงปู่พุทธอิสระ จากโรงเจหอคุณธรรมฟ้า ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
ที่เคยแพร่ภาพสดทางเฟสบุ๊ค

วันเสาร์ที่ 8 ต.ค 59

ช่วงเช้า   https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1687236934929082/

ช่วงบ่าย ช่วงที่ 1
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1687465858239523/

ช่วงบ่าย (ช่วงที่ 2)
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1687354308250678/

ช่วงที่ 2  https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1687481368237972/

วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค 59

อบรมวิถีจิต เวลา 04.30 น.
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1687705871548855/

อบรมวิถีจิต
ช่วงเช้า   https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1687819071537535/
ช่วงบ่าย (ช่วงที่ 1)
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1687921231527319/

ช่วงบ่าย (ช่วงที่ 2)
https://www.facebook.com/issaradhamtv/videos/1688037784848997/