แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
 • วันเสาร์ที่​ 11 กรกฎาคม​ 2563
  หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เย็น
  ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
 • วันอาทิตย์ที่​ 12 กรกฎาคม​ 2563
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญพระพุทธมนต์เช้า
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ ใส่บาตร ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ช่วงเช้า
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
  • หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม และปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย
   ณ ศาลาปฏิบัติธรรม