คลิปวีดีโอหลวงปู่พุทธะอิสะแสดงธรรม วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

ตอนที่ 1: https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1742347346084707/

ตอนที่ 2: https://www.facebook.com/issaradhamchannel/videos/1742383869414388/