แสดงธรรมวันอาทิตย์ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม