บรรยากาศบิณฑบาตร โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ คณะสงฆ์ และสามเณร ณ.วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1815385465447561/

การแสดงธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ และการถวายพระรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
ณ. ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ช่วงเช้า ตอนที่ ๑
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1815401548779286/

ช่วงเช้า ตอนที่ ๒
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1815421745443933/

ช่วงบ่าย https://www.facebook.com/issaradham/videos/1815475385438569/