คลิปวีดีโอการแสดงธรรมประจำวันอาทิตย์
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ช่วงบ่าย
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1813774098942031/