คลิปวีดีโอแสดงธรรมการพิจารณาสังขาร
งานสวดพระอภิธรรมศพ คุณศิริพรรณ บุญนุช (ภรรยาของคุณชวลิต บุญนุช)
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ ณ. วัดเทพศิรินทราวาสราชวิหาร กรุงเทพมหานคร