คลิปวีดีโอการแสดงธรรม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ.พิพิธภัณฑ์สุสานปู หมู่บ้านเนินมณฑา หมู่ ๑๐ ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1802564210063020/