คลิปวีดีโอการแสดงธรรม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ.หมู่บ้านซับยี่หร่า หมู่ ๙ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.