วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ช่วงบ่าย การแสดงธรรมประจำวันอาทิตย์ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1828926430760131/