วีดีโองานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือน วันอาทิตย์ที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๐
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1846244342361673/