กิจกรรมช่วงเข้าพรรษาวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 กรกฏาคม 2560 ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐