วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม