วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมและอบรมวิถีจิต ช่วงบ่าย

วิธีการเดินกรรมฐานที่ใช้
ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ. 2561

ในบทสวดปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
ที่เปิดจะมีเสียง "ป๊อก" ตามจังหวะในบทสวด
ให้กำหนดเอาเสียง "ป๊อก" นั้นเป็นจุดสังเกตุ
เพื่อประกอบการเดิน

ขั้นที่1 ภาคที่1
เสียงป๊อก 1 จังหวะ ให้เดิน 1 ก้าว
(เวลาเท้าแตะพื้นให้ตรงกับจังหวะพอดี)

ขั้นที่1 ภาคที่2
เสียงป๊อก 1 จังหวะ ให้เดิน 1 ก้าว
(เวลาเท้าแตะพื้นให้ตรงกับจังหวะพอดี)
และ ให้นำนิ้วมือมาแตะนิ้วโป้ง
เสียงป๊อก 1 จังหวะ ให้แตะนิ้ว 1 ครั้ง ไล่วนไป
(เวลานิ้วแตะกันให้ตรงกับจังหวะพอดี)

ขั้นที่2 ภาคที่1
เสียงป๊อก 1 จังหวะ ให้เดิน 2 ก้าว
(เวลาเท้าแตะพื้นให้ตรงกับจังหวะพอดี)

ขั้นที่2 ภาคที่2
เสียงป๊อก 1 จังหวะ ให้เดิน 2 ก้าว
(เวลาเท้าแตะพื้นให้ตรงกับจังหวะพอดี)
และ ให้นำนิ้วมือมาแตะนิ้วโป้ง
เสียงป๊อก 1 จังหวะ ให้แตะนิ้ว 2 ครั้ง ไล่วนไป
(เวลานิ้วแตะกันให้ตรงกับจังหวะพอดี)

หมายเหตุ
จะมีเสียงป๊อก บางจังหวะที่เคาะถี่ให้เว้นข้ามไป