รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เรื่อง ความเป็นมงคลรับวันปีใหม่ของจีน แนะนำอาคารวิหารเซียนฟ้า

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1974716146181158/