วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หลวงปู่พุทธะอิสระนำเจริญพระพุทธมนต์เย็น

https://www.facebook.com/issaradham/videos/1975544956098277/