Print
Hits: 727

รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เรื่อง ความคืบหน้าโครงการทำระบบส่งน้ำเข้าหมู่บ้าน บ้านผาหล่ม จ.เชียงใหม่
และโครงการสร้างหอนอนเด็กนักเรียน รร.แม่วินสามัคคี จ.เชียงใหม่