รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
เรื่อง พระพุทธศาสนาจะเจริญได้ ต้องช่วยเหลือสนับสนุน

SD

Full HD

Facebook