รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เรื่อง ประวัติและคุณงามความดีของ พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม