รายการปกิณกะธรรมยามเช้า วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
เรื่อง 1) สมบัติในทางพุทธฯ คือ มรณะสมบัติ ทุกข์สมบัติ กรรมสมบัติ 2) มหาเวสสันดรชาดก