วันอาทิตย์​ที่​ 10​ มีนาคม​ 2562
ณ ศาลาปฏิบัติ​ธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

พิธีพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธมนต์