18 ก ย 56  5.20 นาที สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ เรื่องยากที่สุดสร้างมิตรแท้

ท่านสาธุชนคนไอทีที่รักทุกท่าน
วันนี้ก็มาพบกันอีกวาระหนึ่ง ที่จริงวันนี้จะต้องเดิน

ทางไปแสดงธรรม ออกอากาศ เอเอสทีวี แต่ช่วงเช้า มี

เวลาว่าง ก็พูดคุยกันสักหน่อย ก็คงมีเรื่องที่จะต้องมา

พูดคุยให้ฟัง
ด้วยหลายวันที่ผ่านมา วัดอ้อน้อยค่อนข้างจะเผชิญต่อ

สถานการณ์สงครามเย็นจากหลายกลุ่มก้อน ในฐานะที่

เราโดยเฉพาะบุคคลากร ลูกหลาน ลูกศิษย์ในวัดอ้อ

น้อย ดูเหมือนจะแต่ตั้งรับอย่างเดียว ไม่มีการรุก เค้าก็

เลยมีความรู้สึกเครียด มีอาการเครียด กินไม่ได้ นอน

ไม่หลับ หรือไม่ก็ กินมากจนท้องอืดท้องเฟ้อ หน้าตา

ดำคล้ำ พูดจา ไม่ยิ้มไม่หัว คือ ระวังระแวง จนกลาย

เป็นความหวาดระแวง แล้วก็กลายเป็นความหวาดกลัว

แล้วก็มีความเครียดมากๆ  
หลวงปู่ก็เลยเตือนให้สติกับเค้าว่า สิ่งที่เป็นอยู่เวลานี้

ที่พวกมึงเป็นเนี่ย ถ้าฝ่ายตรงข้ามเค้ารู้เข้า ก็ถือว่า

แพ้แล้ว
แพ้อะไร  
ก็เค้าพยายามเล่นสงครามประสาทกับเรา แล้วเราก็

กลายเป็นโรคประสาท มันจะเหลืออะไร ชัยชนะมันจะ

อยู่ที่ไหน
ถ้าเค้าเล่นสงครามประสาท แล้วเราไม่เป็นโรค

ประสาท ก็ถือว่า เราไม่ได้เพลี่ยงพล้ำ ไม่ได้พ่ายแพ้

อีกทั้งความระมัดระวังได้ แต่อย่าถึงคำว่า หวาดระแวง

เพราะจะทำให้เราเสียจริต ขาดสติ และกลายเป็นคน

วิกลจริตไปในที่สุด
สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ เรื่องยากที่สุดสร้างมิตรแท้
คนที่จะเป็นมิตรแท้แก่เราได้มากที่สุด ก็คือ ตัวเราเอง

ถ้าตัวเรามีสติตั้งมั่น มีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริง

เราก็จะไม่เพลี่ยงพล้ำ เราก็จะไม่พ่ายแพ้ ไม่อยู่ใน

อำนาจ หรือไม่ตกเป็นทาสของสิ่งชักจูง สิ่งเร้าเครื่อง

ล่อใดๆ
เพราะงั้น หลวงปู่ก็จะเตือน จะสอนลูกหลานพวกเค้าว่า

อย่าให้สังคมข้างนอกเค้ารู้ว่า เราเป็นคนหวาดผวา

สะดุ้งกลัว คือ ระวังแต่จนกลายเป็นความหวาดระแวง

เนี่ย เป็นความเพลี่ยงพล้ำ พ่ายแพ้ที่น่าละอาย ยังไม่

รบก็แพ้เสียแล้ว อย่างนี้เป็นต้น
เพราะงั้น แก้ได้อย่างไร
ก็แก้ได้ด้วยการสร้างสติ มีสติ มีปัญญา มีสมาธิ ความ

สงบระงับ แล้วเราก็จะใช้สมอง ใช้ใจ ใช้จิต ใช้อารมณ์

ที่มันสุขุม เยือกเย็น ในการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยน

สถานการณ์จากเป็นผู้รับ มาเป็นผู้รุกได้อย่างชาญ

ฉลาด และช่ำชอง
ทั้งหลายทั้งปวง นี่แหละ มันเป็นธรรมะ เป็นธรรมะที่

พระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่กับสถานการณ์ อย่างเป็นผู้

ที่มีสติปัญญา อย่าตกอยู่ในอารมณ์การครอบงำใดๆ ไม่

งั้น เราจะกลายเป็นคน ที่สุดก็คือ แพ้ตัวเอง
วีรบุรุษที่แท้จริงของตัวเรา มันไม่ใช่คนอื่น มันคือ สติ

สัมปชัญญะ หรือ สติปัญญา อย่างวลีที่หลวงปู่พูดเมื่อ

ครู่นี้ว่า สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ เรื่องยากที่สุดสร้าง

มิตรแท้
มิตรแท้ในที่นี้ ก็เหมือนกัน ลูก มันก็คือ สติปัญญา

มิตรแท้ข้างนอก เป็นเพียงแค่ผู้มาให้กำลังใจ

มาระแวดระวังภัย มิตรแท้ที่อยู่ข้างใน นอกจากจะให้

พลังกาย พลังใจ ยังให้พลังสติปัญญา ให้พลังอำนาจ ให้

อานุภาพของจิตที่จะใช้แก้ไขทุกสรรพปัญหาได้อย่าง

หมดจดเด็ดขาด
งั้น เล่าเรื่องพวกนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง ก็เพื่อจะได้รู้

เป็นวิถีทาง เป็นแนวทางที่จะนำมาใคร่ครวญ

คำนวณพินิจพิจารณา ต่อการที่จะใช้ชีวิตที่จะเผชิญต่อ

ปัญหาและอุปสรรคของตนๆ เพราะถือว่า มันเป็น

ประสบการณ์ตรงที่ทุกคนในวัดอ้อน้อยเวลานี้ กำลัง

เผชิญกันอยู่ แล้วก็จะต้องอยู่ให้ได้อย่างเป็นผู้ที่มีชัยชนะ

ไม่ใช่อยู่ได้อย่างเป็นผู้เพลี่ยงพล้ำ พ่ายแพ้ แล้วก็แผล

ยับเยิน
ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่า น่าเสียดาย น่าเสียดายที่เราใช้ยี่ห้อว่า

พุทธบริษัท ซึ่งแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
เจริญธรรม