ปีหนูปีนี้ขอให้พี่น้องไทย เชื้อสายจีนทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว สติปัญญาตั้งมั่น ลูกหลานกตัญญู ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง โชคดี มีลาภมาก มั่งคั่ง ร่ำรวย มั่นคง เจริญสุข

คิดหวังสิ่งใด อันชอบด้วยศีลธรรม ขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสมความปรารถนาทุกประการเถิด

พุทธะอิสระ