รายการโทรทัศน์ธรรมะโดยหลวงปู่ฯ

วีดีโอที่หลวงปู่พุทธะอิสระแสดงธรรมในรายการโทรทัศน์ธรรมะต่าง ๆ ที่หลวงปู่ฯจัด มีให้ทั้งรับชม และดาวน์โหลด ไฟล์เป็น WMV

วิถีธรรม วิถีไทย ๐๑ ก.พ.๕๑

วิถีธรรม วิถีไทย ๒๕ ม.ค.๕๑

วิถีธรรม วิถีไทย ๑๑ ม.ค.๕๑

วิถีธรรม วิถีไทย ๑๘ ม.ค.๕๑


วิถีธรรม วิถีไทย ๐๔ ม.ค.๕๑