ปุจฉา - ถ้าไปบวชเนกขัมมะถือศีล 8 ใช้ผงระงับกลิ่นตัว ที่ไม่มีกลิ่นหอม โดยมีส่วนผสมของพิมเสนและการบูร จะถือว่าผิดศีลไหมคะ

วิสัชนา : สรุปแล้วคุณจะเข้าวัดไปรักษาศีล หรือรักษากลิ่นตัว ฉันรู้มาว่า ผู้ที่มีศีลอันบริสุทธิ์ จักเป็นผู้ที่มีกลิ่นตัวหอม โดยมิต้องเพิ่มแต้มกลิ่นใดๆ แต่กว่าจะถึงขั้นนี้ได้ ศีลของคุณต้องบริสุทธิ์ ตลอดชีวิต มิใช่บริสุทธิ์ เป็นบางเวลา ไหนๆ แล้วก็แถมให้อีกหน่อยก็ได้ว่า อานิสงฆ์ของศีล ไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น ให้เดือดร้อน ไม่นอนฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา และมีกลิ่นกายอันหอม มีสติตั้งมั่นได้ง่าย

 

พุทธะอิสระ