วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
หมวด : ธรรมะ ทั่วไป
พระพุทธะเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสุข แต่สอนเรื่องทุก ใช่หรือไม่
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม