ปุจฉา : ผมต้องขุดดินปลูกต้นไม้ ทำอย่างไรจึงจะเลียงไม่ให้ขุดไปโดนสัตว์ที่อยู่ในดินได้ ขอทราบวิธีของหลวงปู่ตอนปลูกต้นไม้เมื่อเริ่มสร้างวัดอ้อน้อยใหม่ ๆ หรือวิธีอื่น ๆก็ได้

วิสัชนา : ตอบแล้วในศาลา

พุทธะอิสระ