ปุจฉา - ถ้าผีมาเข้าฝัน บอกให้ช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือให้หน่อย ผีจะได้บุญไหมเจ้าค่ะ

วิสัชนา : ฉันจะตอบคุณอย่างไรดี เพราะฉันไมใช่ผี ฉันเป็นพระนะจะบอกให้ แต่หากจะให้ตอบตามหลักการเป็นประสบการณ์ หากเป็นผีจริงๆ แล้วบอกให้คุณทำ และคุณก็ทำจริงๆ มันก็ต้องมีขั้นตอน ผีตนนั้นถึงจะได้บุญ นั่นก็คือ ผีตนนั้นต้องรับรู้ในการกระทำของคุณ แล้วยินดีต่อการกระทำนั้น เช่นนี้เรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนา อีกทั้งคุณยังอำนวยช่วยเขาด้วยการอุทิศผลบุญส่งไปให้ด้วย บุญนั้นก็พึงสำเร็จแก่ผีตนนั้นได้มากขึ้นด้วย

 

พุทธะอิสระ