ปุจฉา : นมัสการคะหลวงปู่ หนูอยากเรียนถามว่า ศีลของพระมี227 และ 1 ในข้อนั้นคือ ภิกษุห้ามรับเงิน ซึ่งศีลเป็นกฎที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ แล้วถ้าเราถวายเงินนั้นถือเป็นการหยิบยื่นอาบัติให้พระภิกษุท่านหรือไม่คะ
นมัสการคะ

วิสัชนา: เข้าใจสรรหาปัญหามาจับผิดพระดีนี่... พระพุทธเจ้า มิใช่ห้ามจับเงิน แต่ห้ามภิกษุยินดีในเงินและทองนั้น หากจับรับมาแล้วสละให้เป็นของสงฆ์ หรือกองกลาง เช่นนี้ ไม่เป็นอาบัติ แต่หากจับรับมา แล้วยินดีเก็บงำเอาไว้ เช่นนี้ ภิกษุนั้นก็ต้องอาบัตินิสสัคคิย์ปาจิตตีย์ ต้องสละเงินทองนั้นเสียก่อน แล้วจึงปลงอาบัติตก

ส่วนการถวายเงินพระ สำหรับผู้ถวายมิได้ถือว่าเป็นบาป เพราะเรามีเจตนาจะอนุเคราะห์ สงเคราะห์ท่านให้อยู่อย่างผ่อนคลายมากขึ้น สมัยนี้หากไม่มีเงิน ไปไหนก็ลำบาก ตัวอย่างเช่นฉันเป็นต้น ตั้งแต่บวชเข้ามา มิได้เคยพกเงินทองกับเขา พอไปขึ้นรถประจำทางเวลารถมีคนขึ้นมากๆ กระเป๋ารถนิมนต์ลงเฉยเลย อ้างว่ารถแน่น หลวงพี่ลงเถอะ

พุทธะอิสระ