ปุจฉา - พ่อของผมท่านมีอาชีพชำแหละเนื้อสุกร วัว ขาย ซึ่งท่านต้องฆ่าสัตว์เหล่านี้มามากมาย ผมขอให้ท่านเลิกหลายครั้ง แต่ท่านก็ไม่อยากเลิก บอกถ้าเลิกแล้ววจะประกอบอาชีพ อะไร ผมพอจะมีวิธีไหนให้ท่านเลิกได้บ้าง และจะมีสิ่งใดที่ผมจะสามารถช่วยแบ่งเบาบาปอันเกิดจากฆ่าสัตว์ของพ่อได้ ผมสามารถทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้ท่านได้หรือไม่(กรณีคนที่ยังมีชีวิตอยู่)

วิสัชนา : จะให้ตอบอย่างไรดีหล่ะ จะตอบให้ถูกใจ ก็คงต้องบอกว่าเป็นวิถี ของสัตว์โลก ผู้เป็นไปตามกรรม ผู้ใดทำกรรมเช่นใด ก็ย่อมได้ผลเช่นนั้น บิดาคุณฆ่าสัตว์ เพื่อเลี้ยงชีวิต และครอบครัว และ ตัวเอง แม้จะรู้ว่าเป็นความผิดบาปกรรม ซึ่งตนก็ต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียว แม้ผลแห่งกรรมนั้น จะทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อน สักเพียงใด พ่อคุณก็ยินดีที่จะรับ หากทำให้ครอบครัวมีความสุข คุณเองก็ต้องตระหนักสำนึกถึงคุณข้อนี้ และต้องพยายามอย่างที่สุด ที่จะทดแทนคุณของท่าน อย่างทุกวิถี หากคุณทำได้

ส่วนที่คุณบอกว่า พยายามทำบุญ เพื่อไถ่บาปให้พ่อคุณ ก็คงจะช่วยไม่ได้มาก เพราะกรรมใดใครก่อ ผู้นั้นย่อมได้รับผล ไม่ว่าจักเป็นกรรมดี หรือ กรรมชั่ว

พุทธะอิสระ