ปุจฉา : คำว่าอนุโมทนา กะ สาธุ ใช้ต่างกันอย่างไร

วิสัชนา : อนุโมทนา แปลว่า ยินดี ในสิ่งที่ผู้อื่นกระทำ ดี

สาธุ เขาแปลว่า ดีแล้วจ๊ะ ใช้ในเวลาที่จะนิยมชื่นชม ผู้ที่ทำดี เหมือนๆ กับการปรบมือให้นั่นแหละ

พุทธอิสระ