ปุจฉา : เรื่องของข้อสงสัยในศีล
- ที่เขาว่า การฆ่าสัตว์เล็ก บาปน้อยกว่าสัตว์ใหญ่ จริงไหมคะ
- การพูดปดโดยไม่ได้ตั้งใจ พูดปดเพื่อให้ผู้อื่นสบายใจ หรือ การเลี่ยงๆไม่พูดตรงๆ เป็นการผิดศีลข้อมุสาไหมคะ
- เคยได้ยินมาว่าสามเณร ถือศีลมากกว่า 8 ข้อ สามเณรถือศีลกี่ข้อคะ และมีอะไรบ้าง
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงปู่ค่ะ สาธุ ..

วิสัชนา :
- ที่เขาว่า การฆ่าสัตว์เล็ก บาปน้อยกว่าสัตว์ใหญ่ จริงไหม : ฉันก็เคยได้ยินมาอย่างนั้น เหมือนกัน แต่หากมาพูดกันถึงสิทธิ ในการมีชีวิต ไม่ว่าสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์ทุกตัว มีสิทธิจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่าๆ กับคุณนั่นแหละ เพราะฉะนั้น อย่าเอาคำว่าบาปน้อย บาปมาก มาตัดสินชีวิตมันว่า ควรจะอยู่ หรือ ควรจะตาย

- การพูดปดโดยไม่ได้ตั้งใจ พูดปดเพื่อให้ผู้อื่นสบายใจ หรือ การเลี่ยงๆไม่พูดตรงๆ เป็นการผิดศีลข้อมุสาไหม : พูดโกหก ไม่ว่า ตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ หากทำให้ผู้ฟังเชื่ออย่างที่คุณพูด ก็ถือว่าผิดศีล แล้ว

- เคยได้ยินมาว่าสามเณร ถือศีลมากกว่า 8 ข้อ สามเณรถือศีลกี่ข้อ : ถือ 10 ข้อ เพิ่มจากศีล 8 ของฆราวาส ขึ้นมาอีก 2 ข้อ

เมื่อฆราวาสถือศีล 8 จะมีศีลเพิ่มมาอีก 3 ข้อ
คือ ข้อ 6. ไม่ทานอาหารของเคี้ยวหลังยามวิกาลคือหลังเที่ยง 7. ไม่ร้องรำทำเพลง เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน และ 8. ไม่ตกแต่งกายด้วยเครื่องหอม

สามเณรมีศีล 10 คือ 9.ไม่นอนนั่งเตียงตั่ง หรือฟูกที่สูงกว่า 1 คืบ และภายในมีนุ่นและสำลี 10. ไม่จับเงินทอง

พุทธะอิสระ