Print
Hits: 5925
ปุจฉา : กราบนมัสการหลวงปู่ค่ะ คำถามมีหลายข้อนะคะ
อานิสงค์ของการถือศีล 8 คืออะไรคะ

วิสัชนา : จะขอยกขึ้นมาให้ดูเป็นข้อๆ ก็แล้วกัน

1. เป็นผู้ไม่มีโรค มีอายุยืนยาว มีร่างกายสมส่วน ไม่พิกลพิการ และเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวง
2. ย่อมรักษาโภคทรัพย์ มิมีผู้ใดบังอาจหยิบฉวยทรัพย์ของท่านเอาไปได้ แม้แต่อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย
3. เป็นผู้มีชื่อเสียง มีผู้นับหน้าถือตา และไว้วางใจของผู้อื่น
4. มีคำพูดที่คนฟังแล้วเชื่อถือยอมรับ มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
5. มีสติตั้งมั่น ปัญญารุ่งเรือง
6. ไม่มากไปด้วยโรค ไม่เปลืองทรัพย์
7. ไม่มัวเมาประมาท ไม่โดนนินทา
8. ไม่หลงในเวลาตาย มีสุขคติภพเป็นที่ไป

พุทธะอิสระ